ตู้เย็นประตูกระจกเชิงพาณิชย์ ……Commercial Glass Door Refrigerator

  • Listed: March 31, 2020 06:24
  • Offered/Wanted: Offered
  • Country: Thailand
  • Region: Central Thailand
  • Province: Bangkok
  • City: Bangkok
  • Road: Udom Suk Road
  • Postal Code: 10260
  • Telephone: 088 504 8105
  • Price: ฿ 10.000

Description

ตู้เย็นเป็นระเบียบเรียบร้อย
กรุณาโทรหรืออีเมล์
หากคุณส่งอีเมลโปรดทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้สำหรับโทรกลับ
ราคา 10,000 บาท
Phitcha

Refrigerator is in good working order.
Please call or email.
If you email please leave phone number for return call.
Price is 10,000 baht
Phitcha

Listing ID: 4655e5db88ecd162